Uddannelsesvejledning

Hvad vil du gerne efter folkeskolen?

I 6.-9. klasse gennemfører Uddannelsesvejledere fra UU-Øresund en række aktiviteter og undervisningsforløb, der forbereder eleverne til valg af ungdomsuddannelse.

I 6. klasse modtager eleverne undervisning i Uddannelse og Job.

Fra 7.-9. klasse modtager eleverne kollektiv vejledning (dvs. vejledning for større grupper f.eks. en klasse), undervisning i Uddannelse og Job, og en række andre aktiviteter, som du kan læse mere om på UU-Øresunds hjemmeside.

Hvis en elev har særlige behov for vejledning, ydes individuelle vejledningsforløb, som skal hjælpe med at blive afklaret omkring uddannelsesvalg og/eller blive uddannelsesparat.

Vi har to uddannelsesvejledere med eget kontor på Tibberupskolen. Elever er velkomne til at kontakte dem, hvis de har spørgsmål til mulighederne efter folkeskolen:

Linn Bertram 
Tlf.: 25 31 35 56
lib@uuoresund.dk

Maj Brit Have
Tlf.: 25 31 26 26
mbh@uuoresund.dk

 

© Espergærde skole