Forventninger

”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene ….”

Sådan lyder den første sætning i folkeskoleloven. Børnenes skolegang bygger på et samarbejde mellem skolen og jer som forældre. Et samarbejde hvor begge parter har forventninger til hinanden:

Forudsætningen for et godt samarbejde er en positiv, konstruktiv og respektfuld dialog mellem skolens ansatte, elever og forældre. I den forbindelse har alle tre grupper helt naturligt og med rette, nogle forventninger til hinanden.
Espergærde Skoles bestyrelse, medarbejdere og ledelse har sammen udarbejdet en “forventningsfolder” med det mål at skabe gode rammer for samarbejdet mellem
skolen, forældre og elever om at give eleverne den bedste skolegang – fagligt og socialt.

Hent folderen her: Forventningsfolder

© Espergærde skole