Skolehjem samarbejde

På Espergærde Skole er de formelle rammer omkring skolehjemsamarbejdet knyttet til forældremøder og skolehjemsamtaler.

Grundskole:

Der afholdes 1 forældremøde ved skoleårets start med deltagelse af lærerne omkring en årgang. Mødet for en årgang på samme matrikel afholdes samme dag. Formål med mødet er:

  • Understøtte samarbejdet mellem skole og hjem – herunder forventninger til hinanden.
  • Præsentation af lærere og klassens overordnede aktivitetskalender samt trivselspunkter.

Der afholdes 1 skolehjemsamtale i efteråret/vinter med deltagelse af klasselærer og faglærer. Formålet med samtalen er dialog om elevplanen – med fokus på elevens faglige mål og trivsel.

Samtaler mellem skole og hjem i øvrigt aftales efter behov.

 

Udskolingsskole:

Der afholdes 1 forældremøde ved skoleårets start med deltagelse af lærerne omkring en årgang. Mødet for en årgang på samme matrikel afholdes samme dag. Formål med mødet er:

  • Understøtte samarbejdet mellem skole og hjem – herunder forventninger til hinanden.
  • Præsentation af lærere og klassens overordnede aktivitetskalender samt trivselspunkter.

Der afholdes 1 skolehjemsamtale i efteråret/vinter med deltagelse af klasselærer og evt. en anden lærer. Formålet er, at eleven sætter ord på egne mål og trivsel med henblik på forsat faglig udvikling via sparring med lærer og egenrefleksion. Metode: Eleven i centrum. Alle faglærere står til rådighed for en samtale på afsatte eftermiddage.

Samtaler mellem skole og hjem i øvrigt aftales efter behov.

Årshjul – skolehjemsamarbejde:

På Espergærde skole er møderne koordineret for i højere grad at sikre, at forældre kan deltage i alle deres børns møder. Møderne vil i 2017/18 placeres som følger:

 

  • Forældremøder 0.-3. klasse: Uge 36/37
  • Forældremøder 4.-6. klasse: Uge 34/35
  • Forældremøder 7. klasse: Uge 36/37
  • Forældremøder 8.-9. klasse: Uge 34/35

 

© Espergærde skole