Kontakt Sundhedsplejerske

Hele vejen rundt om dét at leve sundt og føle sig godt tilpas

Sundhedsplejersken følger dit barns sundhed og trivsel gennem skoleforløbet. Se forløbet nedenfor. Formålet er at opspore tegn på sygdom, fejludvikling eller mistrivsel så tidligt som muligt. Lige så vigtigt er det, at barnet i løbet af sin skoletid støttes i at tage vare på sin egen sundhed og trivsel.

Derudover samarbejder sundhedsplejerskerne med ledere og medarbejdere om generelle sundhedsfremmende tiltag fx om kost og motion.

Har du brug for at tale med sundhedsplejersken?

Du kan altid kontakte sundhedsplejersken, hvis du er bekymret over dit barns trivsel eller udvikling.

Det kan fx dreje sig om:

  • Behov for ekstra syns- eller høreprøve
  • Bekymring om overvægt eller vækst
  • Teenageres behov for viden om prævention
  • Trivsel i klassen eller hjemme
  • Sygdom eller dødsfald.

Indsats i løbet af skoletiden – (planen kan revideres)

0. klasse: Indskolingsundersøgelse med forældre

1. klasse: Højde/vægt.

3. klasse: Højde/vægt. Individuelt

5. klasse: Individuel Sundhedssamtale – højde/vægt. Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen – primært pubertets-tema.

8. klasse: Udskolingsundersøgelse og – samtale. Højde/vægt, og høreprøve og synsprøve. Sundhedspædagogisk aktivitet i samarbejde med klassens lærere. Fokus på ”Seksuel sundhed”.

Som udgangspunkt vil rækkefølgen i skoleåret være:

3.kl. – 5.kl. –  0.kl. – 8.kl. – 1. kl.

Derudover tilbyder sundhedsplejersken ekstra helbredsundersøgelser af børn, og samtaler med børn og deres forældre, hvis der er særlige behov for det. Det kan dreje sig om børn med helbreds- eller sundhedsproblemer, stort fravær fra skolen, mistrivsel af den ene eller anden årsag og meget andet.

Samtaler og undersøgelser sker altid i samarbejde med jer som forældre og kræver jeres tilladelse.

 

Sundhedsplejersken er en del af Tværfagligt Forum på skolen.

Espergærdeskolen
Sundhedsplejerske
Mary Rejkjær Clausen
Tlf.: 25 31 29 97
mrc34@helsingor.dk

Grydemoseskolen
Sundhedsplejerske
Annelise Nommesen
Tlf.: 25 31 27 88
ano34@helsingor.dk

Mørdrupskolen
Sundhedsplejerske
Christina Mohr
Tlf.: 25 31 29 98
cmo07@helsingor.dk

Mørdrupskolen
Sundhedsplejerske
Anette Pedersen
Tlf.: 41 86 80 88
anp07@helsingor.dk

Tibberupskolen
Sundhedsplejerske
Anne Bøndergaard
Tlf.: 25 31 27 53
abn34@helsingor.dk

© Espergærde skole