Ledelsens nyhedsbrev december 2019

Nyheder fra de 4 skolerKommentarer lukket til Ledelsens nyhedsbrev december 2019

Kære forældre

Hermed generel info til alle skolerne i Espergærde.

Ændringer i skolens ledelse

Efteråret har budt på ændringer i min ledergruppe på skolerne i Espergærde. Omkring efterårsferien rejste daglig pædagogisk leder (DPL) Thomas Steffin jobmæssigt til Københavns Kommune som SFO/Klubleder der. Jeg har prioriteret at overtage Thomas stilling selv, og har derfor siden efterårsferien varetaget jobbet som DPL på Grydemoseskolen og Espergærdeskolen, i tæt samarbejde med pædagogisk afdelingsleder Hanne Bjerre på Grydemoseskolen og pædagogisk afdelingsleder Lone Aagaard på Espergærdeskolen.

Senest har DPL Mads Hasselgaard på Tibberupskolen søgt og fået jobbet som skoleleder i Snekkersten Skoledistrikt, de tre skoler i Snekkersten. Om end vi i den grad kommer til at savne Mads hos os, ønsker vi stort tillykke til Mads med den nye stilling. Det er rigtig godt gået af Mads, som heldigvis bliver i vores skolevæsen.

Stillingen som DPL på Tibberupskolen bliver slået op efter nytår.

Her på vores hjemmeside kan I under fanen kontakt finde kontaktoplysninger og overblik over alle ledere på Espergærde Skoles afdelinger, SFO, Klub og Team V.

Aula

Vi har konstateret, at skolerne stadig fungerer selvom vi har taget Aula i brug…

Aula giver jer derhjemme enklere muligheder for at følge med i flere ting, adgang til de læringsforløb eleverne arbejder med, ugeplaner m.m.

Vi er i en omstillings- og udviklingsproces, og vi er på rette vej. På skolerne giver vi os tid til at blive klogere på de nye og de gamle systemer, (Aula, Google Classroom, Meebook, nye fagportaler m.m.), og vi må hjælpe hinanden efter bedste evne og anerkender at det tager tid.

Jeg håber, – og tror at I har forståelse og sympati for, at vi på skolen også er i de her  omstillingsprocesser, at det ikke fylder så meget, at det skygger for arbejdet i klasserne, i timerne med at skabe trygge relationer, gode fællesskaber m.m., som det helt afgørende fundament for den læring og trivsel vi alle sammen tænker er så vigtig.

Princip om mobiltelefon

Sammen med bestyrelsen har vi formuleret vores praksis og regler omkring mobiltelefoner m.m. I kan læse om det i bestyrelsens nyhedsbrev, det er godt arbejde af bestyrelsen, og selv om det er svært at udføre skal I vide, at det er den praksis vi prøver at leve op til hver dag. I kan se vores beskrivelse her: http://espergaerdeskole.dk/vores-skole/saadan-opfoerer-vi-os/

Lejrskoler

Status for lejrskoler på Espergærde Skolerne er at jeg fortsat ikke kan se, at jeg i budgetplanlægningen kan prioritere lejrskoler. Så længe vi arbejder under handleplan for at afdrage på gæld er det ikke aktuelt. Desværre.

I praksis har forældre i forskellige klasser på forskellige skoler arrangeret ture med overnatning. Vi deltager gerne ved at være med den første dag, tage med eleverne et sted hen, hvorefter forældrene ud på eftermiddagen kommer og overtager børnene.

Det er den model jeg kan tilbyde og gerne vil understøtte. Jeg kommer ikke til at bede mine medarbejdere om at komme efter en overnatning og overtage eleverne, og det betyder i praksis, at vi har haft ture med overnatning, som startede en fredag. (I enkelte tilfælde startede en torsdag hvor der så var forældre, som havde mulighed for at være med hele fredagen).

Vikarsituationen

Vi arbejder på Espergærde Skolerne med at blive endnu dygtigere til at lærerne dækker hinandens timer ved det vi kalder “kendt fravær”. Det er vi sammenlignet med andre skoler relativt gode til. Men vi kan stadig blive bedre. Det er dog ikke helt nok og derfor har vi vikarer tilknyttet, til akut opstået sygdom, til at læse faste timer i perioder med sygdom af længere varighed m.m.

Vores vikarer er instrueret i hvad de må og ikke må, og vi har tæt opfølgning med dem. Vi prøver så godt som muligt at sikre, at der er materiale at arbejde med. Det er vores lærere faktisk rigtig dygtige til at sikre som oftest.

Det ændrer ikke på, at det ind i mellem ikke går helt som planlagt, og hører vi fra jer, tager vi altid fat i den konkrete episode. I kan hjælpe os ved at kontakte os og spørge, før I viderefortæller historier om vores vikarer m.m. Det er dygtige, engagerede og ansvarsfulde unge mennesker, som jeres børn i al overskyggende grad er rigtig glade for.

Det er et fokus vi har i ledergruppen, og et emne som skolebestyrelsen også er optaget af.

Ny legeplads Team V

For et par uger siden var vi i den dejlige situation, at vi kunne åbne et helt nyt og stort legepladstårn i udearealet ved Team V. Det er efter hårdt arbejde fra medarbejdere og ledelse i Team V lykkes at få etableret et areal, hvor børnene i Team V kan udfolde sig og det er et stort løft for vores udeareal.

Vi arbejder videre med forskellige andre planer i såvel Team V, som i vores almene udearealer, og jeg håber at vi får del i den pulje, som Byrådet i forbindelse med budget 2020 og de kommende år har afsat. Mere herom ved en senere lejlighed, her og nu bare et stort tillykke til Team V.

Afrunding

Igen et nyhedsbrev med mange ord, en tilbagemelding jeg ofte (og måske med rette) får. Til gengæld er der en dejlig lang jul til at læse i.

I det kommende år vil vi forsøge at forbedre vores kommunikation, også et opmærksomhedsområde for bestyrelsen, et nyt tiltag vil være at lave de her lidt større nyhedsbreve på en ny måde. Første forsøg bliver op til vinterferien.

Indtil da ønsker alle os på og omkring skolerne jer alle en god jul og et godt nytår.

© Espergærde skole