Ledelsens nyhedsbrev februar 2020

Nyheder fra de 4 skolerKommentarer lukket til Ledelsens nyhedsbrev februar 2020

februar 2020

Kære alle forældre og medarbejdere

Et hjerteligt velkommen til året 2020 og til det første nyhedsbrev fra Espergærde Skole i dette nye årti. Vi har i længere tid gået med en tanke om, at lave et lidt anderledes nyhedsbrev, og et nyt årti kalder på nye initiativer. Derfor vil vi frem til sommerferien, ud over dette nyhedsbrev, udsende ét omkring påske og ét op til sommerferien.

Der er sket meget på skolerne siden sidst. Vi har holdt vores dejlige juletraditioner, Lucia-optog, julesang og juleklip. Og vi er kommet godt ind i det nye år. Vi ser frem til et spændende forår med mange flere traditionsrige aktiviteter.

21. februar afholder vi traditionen tro fastelavn for alle grundskolernes klasser. Det plejer at være en festlig og farverig dag. Skoledagen slutter kl. 12.00, hvorefter børnene er i SFO / Klub.

Vi har på skolerne holdt Boost-uge, hvor klasserne har arbejdet med innovative kompetencer.

27. februar afholder vi en “battle”, hvor vi dyster med klasser fra andre skoler om de mest innovative elev-projekter. Vi deltager med hold fra to klasser fra hver afdeling.

Vi afholder også informationsmøder for kommende 7. klasseelever og deres forældre på Tibberupskolen. Daglig pædagogisk leder Ulla Glædesdahl fra Tibberupskolen er allerede i gang med at besøge 6. klasserne for at fortælle om overgangen til 7. klasse. Forældremøderne afholdes d. 30. marts og 1. april, og I vil høre nærmere herom.

AULA
Vi oplever ganske få henvendelser omkring Aula. Et par henvendelser er dog gået på, hvordan man skriver til de øvrige forældre i børnenes klasser. På grundskolerne har vi valgt at sætte skolens forbogstav foran, når man søger modtagere i sin besked. Det vil sige at Espergærdeskolens 5a i Aula hedder E5a – i undermenuen finder man herefter forældrene. Grydemoseskolens 5a hedder G5a, Mørdrupskolens hedder M5a. Tibberupskolen hedder uden forbogstav: 7a, da det er overbygningen fra alle grundskolerne, og der kun er de samme 7. 8. og 9. klasser. Husk at der ikke er mellemrum.

LØFT og SFO

Som nogle af jer måske ved, arbejder vi på Espergærdeskolerne ud fra den løsningsorienterede tilgang LØFT. LØFT er et grundlæggende syn på hvordan vi sammen skaber positive forandringer, og derfor fokuserer vi på positiv adfærd og den ønskede fremtid vi gerne vil hen til sammen – vi fokuserer med andre ord på det, vi gerne ser mere af.

Ud fra LØFT-tankegangen finder medarbejderne sammen med elev, forældre og andre nøglen til at finde en løsning / en ønsket fremtid, når en udfordring opstår.

Vi arbejder ud fra vores slogan: Læring med karakter – med den dannelse som er så vigtig for alle vores elever uanset hvor i skolerne de er.

Men hvordan fungerer det egentlig i praksis? Det vil vi gerne fortælle om i dette nyhedsbrev med fokus på SFO.

Vi har talt med afdelingsleder af Mørdrupskolens SFO Mona Ejstrup Packert, pædagog Silas Drejer fra Espergærdeskolen og pædagog Rasmus Jan Edelbo Larsen fra Grydemoseskolen om deres anvendelse af skolernes børnesyn i dagligdagen. Det kom der en interessant samtale ud af, som jeg her har lavet et sammendrag af:
SFO’en fungerer på det ledelsesmæssige plan sådan, at Jan Okholm Mardahl er den øverste SFO- og klubleder. Der er tre afdelinger på grundskolerne. Heraf Espergærdeskolen som er den mindste med 4 klasser, og har Silas Drejer som koordinator. Grydemoseskolen er den mellemste med 8 klasser og med Jeanette Brostrøm Pærremand som afdelingsleder. Mørdrupskolen er den største afdeling med 13 klasser, og ledes af Mona Ejstrup Packert. Alle afdelinger hører fysisk til på skolerne i klasselokalerne, men har også nogle få SFO rum, som kun bruges af SFO’en. Ellers tages faglokaler, klasselokaler, fællesarealer og gymnastiksalene i brug. På den måde skabes en sammenhæng mellem børnenes skoledag og SFO tid.

Dagligdagen i SFO’en køres ud fra et frivillighedsprincip, hvor børnene vælger sig ind på de aktiviteter, som interesserer dem. Her går rammerne fra “skal” rammer, som børnene ellers befinder sig i under skoletiden, til “kan” rammer. SFO’en har fokus på sociale mål, kompetencer og trivsel.

LØFT bruges både som arbejdsredskab når det gælder børnene men også i forældresamarbejdet. Silas fortæller, at det er et samtaleredskab der bruges i forældresamarbejdet, hvor de fokuserer på barnets styrker og ikke deres svagheder. Det er også et redskab der bruges på personalemøderne.

Generelt arbejdes der med at inkludere frem for at ekskludere, og fællesskabet er grundlæggende for Espergærdeskolernes værdier. Rasmus fortæller:


Noget af det vigtigste i fællesskabet er jo, at man føler, man har en værdi for fællesskabet. For hvis man ikke har en værdi for fællesskabet, så kan man ligeså godt ødelægge det eller være ligeglad. Men hvis man får dem til at føle, at de har en værdi for det fællesskab de er en del af, så begynder de også at gøre noget for at bevare fællesskabet selv.

Som et led i arbejdet med fællesskab, har SFO’erne valgt, at børnene ikke må bruge computere og mobiltelefoner. I stedet tilbyder man spillekonsoller som Nintendo, Playstation og Switch, hvor børnene spiller og arbejder sammen.

Relationsdannelser på tværs af børnegrupperne er også et hovedfokus. 3. klasserne kan være læringsmestre for 0. klasserne og omvendt, og det profiterer børnene utroligt meget af. Rasmus fortæller:

Vi havde en dreng fra 0. klasse, som bare havde flair for det med at arbejde i et ude-værksted og bruge værktøj, og han hjalp dem fra 3. klasse. Det tog dem i 3. klasse imod. Det er en super vigtig ting.

Aktiviteterne planlægges så alle kan være med. Hvis en blandet aldersgruppe spiller bordtennis, så laves der særlige regler, så både store og små får en succesoplevelse. Nogle er selvfølgelig dygtigere end andre, så de små får måske flere chancer end de større børn. Det er en af måderne, man kan arbejde med fællesskab på.

Alle hverdagens gøremål i en SFO har læringspotentiale. Og de fleste af børnene hjælper til med det praktiske, det kan være cafémaden, der skal laves, eller de fejer og hugger brænde til bålet. Hermed skabes også en tilknytning til fællesskabet, og børnene får et ansvar, som de tager meget alvorligt. Pludselig er det dem, der holder øje med, at der spises på de steder, hvor det er tilladt, og at det ikke sviner på gangene.

Medarbejderne i SFO oplever et tæt forældresamarbejde, da det oftest er her barnet afleveres, og her de bliver hentet igen. De gør meget ud af, at tale med lærerne, hvis der opstår konflikter eller frustrationer. Men nogle gange, oplever forældre også et øjebliksbillede, når man henter børnene i SFO. Måske er de kede af det lige der, men det viser ikke nødvendigvis, hvordan resten af dagen har forløbet, fortæller Silas:

For det er jo bare et øjebliksbillede. der foregår noget en hel dag, og barnets dag kan også være en øjebliksfortælling til forældrene om det øjeblik barnet var ked af det. Men i virkeligheden har resten af dagen måske været rigtig god – ud over den enkelte episode.

29. januar blev der afholdt Science Dag på Espergærdeskolen. DTU viste forsøg, og børnene fik så selv lov at afprøve.

Nyt fra SFO

  1. februar afholdes: “Scenen er din” børnene mødes på tværs af SFO’erne, og laver et show for hinanden.

I den kommende tid vil der være opstart for de nye 0.klasseselever i det, der kaldes mini-SFO.

Kort præsentation af lederne

Skoleleder Andreas Elkjær:

Først en lille præsentation af mig selv. Jeg er ansat som øverste skoleleder af Espergærde Skole siden 2014. Bor I Gilleleje, gift med Jette og har tre voksne børn. Jeg har tidligere arbejdet som chef for Ungeområdet i Gribskov Kommune, og før det var jeg skoleleder på Gilleleje Skole. I dag arbejder jeg som skoleleder for den samlede Espergærde Skole og daglig pædagogisk leder af Grydemoseskolen og Espergærdeskolen. Jeg har lederuddannelse og fra 2013 en master i offentlig ledelse.

 

 

 Lederne af Mørdrupskolen:

Daglig pædagogisk leder Morten Sylvest:

46 år, bor i Helsingør og skal giftes med Malene til juni – tilsammen har de 5 børn i alderen 4-19 år. Inden Morten blev leder var han lærer på Grydemoseskolen og leder af Idrætsværestedet. Morten er i gang med en videreuddannelse i Master of Public Governance.

 

  

Pædagogisk afdelingsleder Katrine Hauge:

45 år og bor i Espergærde, gift, har 2 børn og en hund.

Katrine er pædagogisk afdelingsleder på Mørdrupskolen. Før det var hun lærer i udskolingen. Hun har været lærer i 8 år i folkeskolen og 10 år på privatskole. For 2 år siden blev hun færdiguddannet som Talentvejleder fra Astra/Sorø Akademi, og har været med til at starte og udvikle ”Challenger” på Tibberupskolen samt ”Stifinder” på grundskolerne i Espergærde. Hun er i gang med en diplomuddannelse i Ledelse.

 

 

Mørdrupskolens SFO:

Pædagogisk afdelingsleder Mona Ejstrup Packert:

 

48 år, bor i Espergærde, har en søn på 13 år. Færdiguddannet i 1998, og blev herefter ansat som pædagog på Fritidshjemmet Søbæk i Espergærde og senere som Souschef. Mona har været med til sammenlægningen af

daværende Nørremarkens fritidshjem og Søbæk i 2004, hvorefter de flyttede i nybygget fritidshjem på Mørdrupskolen. Mona har været leder af SFO Mørdrup siden 2014 og frem til 2016, hvor alle 4 SFO’er i Espergærde blev lagt sammen med Jan Mardahl som leder og Mona som Pædagogisk afdelingsleder. Mona har nu base på Mørdrup, men arbejder på tværs af afdelinger.

 

 

SFO og klubleder Jan Okholm Mardahl:

 

41 år, gift, to børn, bor i Helsingør.

Jan har arbejdet som pædagog 10 år i Gentofte kommune inden han i august 2012 startede som SFO leder på Espergærde skole

 

 

Lederne af Grydemoseskolen:

Pædagogisk afdelingsleder Hanne Bjerre:

52 år, gift og har to børn: Johannes på 20 og Klara på 18 år. Hanne har været lærer og inklusionsvejleder i Helsingør i 10 år. Hun er oprindeligt uddannet Cand. Merc. i Afsætning med dybe rødder inden for Marketing

og Kommunikation. Hun er læreruddannet og inklusionsvejleder, og har derudover en coachuddannelse. Hun coacher selvstændigt unge i forhold til selvværd og eksamensangst. Hanne blev i sommeren 2019 færdig med sin Diplom i Ledelse.

 

 

Pædagogisk afdelingsleder Lone Aagaard:

57 år, bor i Hornbæk, er gift og har 2 voksne børn.

Lone er læreruddannet og har en lederuddannelse (Diplom) og en cand.pæd i almen pædagogik. Lone har arbejdet i Helsingør Kommune, siden hun blev færdig som lærer i 1988. Heraf de sidste 12 år som pædagogisk afdelingsleder på hhv. Snekkersten Skole, Borupgårdskolen og Espergærdeskolen.

 

 

Pædagogisk afdelingsleder Senada Balihodzic:

 

Bor i Nivå, er gift og har en søn 17 år som går i 2G. Senada har arbejdet som matematiklærer og matematikvejleder, N/T lærer, og som Legoscience projektansvarlig på Grydemoseskolen. Senada er skemalægger og vikardækker. Hun er en af grundlæggerne af det fleksible skema.

 

 

Pædagogisk afdelingsleder Jeanette Brostrøm Pærremand:

Bor i Snekkersten, har 3 børn (en dreng på 10 år, en pige på snart 16 år og en dreng på 18 år). Jeanette blev færdiguddannet som pædagog i 2000. Hun har været pædagog i SFO’en siden 2007. I 2010 flyttede SFO’en ind på skolen, og her har hun været skolepædagog, derefter koordinator og nu afdelingsleder

 

 

Lederne af Tibberupskolen: 

Daglig pædagogisk leder Ulla Glædesdahl:

Bor i Snekkersten med sin mand og deres to piger på 16 og 20 år. Ulla har været afdelingsleder på Tibberupskolen de sidste 3½ år. Før det var hun lærer på Grydemoseskolen i 16 år i udskolingen, og hun har været lærer på Asminderød Skole og Snekkersten Skole. I alt en lærergerning på 25 år og en afdelingsledergerning på 3½. Ulla har haft en del tillidsposter gennem årene: Teamkoordinator, AKT, SSP-kontaktlærer,

læsecenter, legepatrulje, elevråd m.v. I sin stilling som afdelingsleder har hun sammen med daværende daglige pædagogiske leder Mads Hasselgård bygget den nye udskolingsafdeling op på Tibberupskolen.

 

Pædagogisk afdelingsleder Mikael Andersen:

55 år, bor i Helsingør, gift med Mette, har 2 børn, Thor på 27 og Asta på 23. Pædagogisk afdelingsleder på Tibberupskolen siden august 2018.

Mikael blev lærer i 1996, og var ansat på Skolen ved Rønnebær Allé derfra til sommeren 2011- det sidste år som afdelingsleder. 2011-18 var han på Mørdrupskolen, første år som konstitueret viceskoleinspektør, og efter skolesammenlægningerne som pædagogisk afdelingsleder.

 

 Lederne af Team V:

Daglig pædagogisk leder Kirsten Barnkob:

Kirsten har arbejdet med elever med særlige forudsætninger i 20 år – først som lærer og de sidste 15 år som leder. Hun har en lærer- og lederuddannelse og specialuddannelse inden for specialpædagogik og ordblindhed. Fra 2011 til 2018 var hun leder for en specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og ”Videnscenter for tale, sprog og læsning” for elever med talevanskeligheder og dysleksi i Frederikssund Kommune. I 2018 blev hun ansat som leder af Team V.

 

Pædagogisk afdelingsleder Henriette Kuhlmann:

Henriette er uddannet pædagog og har været ansat i specialtilbuddet på Grydemoseskolen siden 1998. Hun var først ansat som pædagog i Special SFO Trygkogeren, siden SFO leder/afdelingskoordinator i Team V og igennem de sidste par år som afdelingsleder. Henriette har et stort kendskab, til pædagogiske processer i arbejdet med elever med generelle indlæringsvanskeligheder og specifikke diagnoser. Hun har taget del i forskellige udviklingsprocesser, bla. arbejdet med at udbygge lærer/pædagogsamarbejdet samt udvikling af nye tiltag i forbindelse med at Team V og Trygkogeren skulle etableres som et helhedstilbud.

Vi går et travlt og spændende forår i møde, men først og fremmest vil jeg ønsker jer alle en dejlig vinterferie.

På hele personalets vegne

Venlig hilsen

Andreas Elkjær, skoleleder

© Espergærde skole