Nyhedsbrev august 2017

Nyheder fra de 4 skolerKommentarer lukket til Nyhedsbrev august 2017

Kære forældre

Velkommen til et nyt skoleår på de ”nye” skoler i Espergærde.

Efter en veloverstået sommerferie, har vi de seneste uger arbejdet hårdt på at blive helt klar til det nye skoleår. Det er især på Tibberupskolen og på Mørdrupskolen, der hen over sommeren er blevet knoklet, men på alle skoler har vedligeholdelsesarbejder dog fyldt noget.

På Tibberupskolen vil der i kommende periode blive udskiftet tage. Det har desværre givet en del vand i bygning 1 her i opstarten, ligesom vi har måtte lukke teaterkælderen. Vi følger bygge -og renoveringsprocessen tæt.

Desværre har vi også en vandskade i kælderen ved teatersalen, derfor er denne del af skolen lukket, mens området testet for skimmelsvamp. Der er sat tiltag i værk og etableret en udsugning, som sikrer, at skolens øvrige lokaler er klar til undervisning

På Mørdrupskolen er vi næsten i hus med ombygningen til integreret indskoling og SFO. Desværre kan køkkenet til den nye SFO først leveres i uge 33, og derfor bliver SFO-en i barakkerne indtil dette er helt på plads. Det giver en udfordring omkring garderober til alle i forbindelse med opstarten, og vi gør hvad vi kan for at afhjælpe, og dele dem vi har.

Trafik omkring Mørdrupskolen

Som følge af omorganiseringen af skolerne har vi justeret i de forskellige skolers lokale trafikpolitiker. Det er først og fremmest på Mørdrupskolen vi ændrer, og der er givet særskilt information om ændringerne til forældrene på Mørdrupskolen. For øvrige interesserede kan jeg henvise til nyhed på skolens hjemmeside.

Forventninger

Som en udløber af det forberedende arbejde, har vi forsøgt at formulere en større grad af tydelighed omkring de forventninger I forældre kan have til os som skole, og de forventninger vi kan have til jer forældre og til jeres børn.

Et succesfuldt skoleforløb forudsætter i høj grad, at vi lykkes med at have et godt, ærligt og konstruktivt samarbejde om hvert eneste barn, som vi som skole har det undervisningsmæssige ansvar for. Det kan ikke understreges nok. Folderen i sin nuværende form kan ses på http://espergaerdeskole.dk/wp-content/uploads/2017/05/Forventningsfolder.pdf

Et par udfordringer

Som de fleste vil vide, er Espergærde Skole udfordret på en bæredygtig økonomi. Det betyder, at vi har måtte spare ekstra meget på forskellige områder, og at vi de kommende år kommer til at operere med stor forsigtighed.

Det betyder, at vi har vedtaget nye procedure for vikardækning. Her er der sparet. Vi kan ikke i samme omfang finansiere at reparere vores it-hardware (elev-pc-er, smartboards, projektorer eksempelvis). Vi kommer fremadrettet til at lave færre lejrskoler, og helt generelt har vi færre midler til rådighed i de kommende år.

Omkring elevpc-erne vil jeg gerne appellere til, at I derhjemme hjælper ekstra godt til med at passe på materiellet. Alene det seneste år har vi repareret for ganske mange penge, og alt hvad vi kan undgå her, vil være hjælpsomt.

Jeg vil i kommende nyhedsbrev orientere nærmere.

PC-er 0.klasse

Vores kommende børnehaveklasser vil først få egen pc efter nytår. Baggrunden for dette er, at ikke alle 9.klasses elever har haft pc, derfor er vi i underskud samlet set.

Sommerens karaktergennemsnit

Jeg vil gerne slutte af med en positiv historie. Resultaterne på vores skolers afgangsprøver var de højeste vi har oplevet, i den tid jeg kan se resultater tilbage.

Det samlede gennemsnit i alle prøvefag ramte karakteren 7,65, hvad der er rigtig godt gået af vores afgangselever, og stor ros til den indsats fra lærerne, der ligger bag de resultater.

Afrunding

Vel mødt til alle mandag d.14.8. kl. 8.00 til alle 1. – 9.kl. og kl. 9.00 til alle børnehaveklasser. Jeg håber vi får endnu et godt og lærerigt skoleår.

Med venlig hilsen Andreas Elkjær Skoleleder

Følg også Espergærde Skole på facebook, – så er du altid opdateret om nyheder og begivenheder: https://www.facebook.com/espergaerdeskole

 

© Espergærde skole