Nyhedsbrev december 2017

Nyheder fra de 4 skolerKommentarer lukket til Nyhedsbrev december 2017

Kære forældre

 

Så er der gået endnu et år på Espergærde Skole, og snart sænker julefreden sig over skolen. Det har på mange måder været et begivenhedsrigt år, med udfordringer i forhold til økonomi, flytninger af klasser og medarbejdere og mange – mange kasser med bøger, materialer, inventar. Et år med opstart af ”nye” skoleafdelinger, sfo-er og klubber, faktisk alle 11 fordi der blev rykket rundt på personale i 4 skoler, 4 sfo-er og 3 klubber.

Vi fortsætter med at prioritere inden for de temaer, som vi har arbejdet med i en række år:

 • En folkeskole, hvor vi har fokus på faglighed, åben skole, bevægelse
 • Et stærkt kommunalt fokus hvor vi insisterer på at udvikle vores undervisningstilbud i retning af åben skole samarbejde, arbejde med elevernes innovative kompetencer, f.eks. via BOOST, Lego League m.m.
 • At skabe trygge og sikre læringsmiljøer, hvor børnene har den højeste grad af trivsel
 • At fastholde og videreudvikle vores velfungerende fritidstilbud i SFO og Klubber

Vi er ikke i mål, men jeg er stolt over, at medarbejdere og ledere hver dag formår at give eleverne og børnene gode lærings – og fritidsoplevelser. Der er naturligvis mange ting, vi fortsat arbejder på at udvikle og gøre bedre på vores gode skoler, klubber og sfo-er.

Det har også været et år, hvor det trods tilpasninger er lykkedes at fastholde vores skoler som værende dem, med laveste fravær blandt kommunens skoler (gennemsnitligt ca. 3,7% foreløbigt i skoleåret 17/18). Desuden en markant forbedring af prøvekaraktererne ved sommerens afgangsprøver. Det er netop offentliggjort, at skolen – korrigeret for socioøkonomisk reference – har en fremgang på 0,7 karakterpoint. Det kan vores lærere og I derhjemme, der lægger børn til, med rette være stolte af.

Vi har været udfordret undervejs, f.eks. på SFO på Mørdrupskolen som vi desværre var forsinket omkring, men nu er kommet godt videre med. Energirenoveringer, især på Tibberupskolen omkring nye tage. Rigtig gode og rigtige projekter, som desværre blot ikke forløber, som vi alle sammen har kunne ønske det. Men det lysner.

Ja, jeg har skåret på vikardækningen, og på driftsudgifter i dette efterår. Det har været en ekstra nødvendig opbremsning for at begrænse det underskud, som vi skal afdrage over de følgende år. Her har jeg prioriteret at få bremset mest muligt op, så følgerne de kommende år bliver så begrænsede som muligt. Det har betydet forældrehenvendelser, både direkte til undertegnede, og på diverse sociale medier. Vi er på skolen helt bevidste om de mange debatter, der jævnligt kører på diverse sider. Skulle jeg komme med et juleønske, kunne det måske være, at vi lykkes med at kanalisere noget af det engagement ind i den nye skolebestyrelse, som skal vælges i det nye år. Der skal vælges 9 forældrerepræsentanter, to fra hver afdeling og én fra Team V.

I den anledning afholder den nuværende skolebestyrelse sin årlige årsberetning og optakt til skolebestyrelsesvalget mandag den 5. februar 2018 kl. 17.30 – 18.30 på Grydemoseskolen. Vi håber mange af jer vil have lyst til at møde op og bakke op om skolebestyrelsen. Reserver datoen og vi informerer mere om dette i løbet af januar.

Korte informationer

 • Vi har via jobrotationsmidler fået mulighed for at ansætte tre læreruddannede vikarer til vores skoler fra januar til juni 2018. Det har blandt andet været meget efterspurgt af skolebestyrelsen, som har drøftet principper omkring vikardækning (se princip nr. 7)
 • Tagrenovering på Tibberupskolen forventer vi at få en tidsplan på på vores næste møde med Ejendomscentret i uge 2. Så kan vi informere mere konkret til medarbejdere, elever og forældre om tidsplan for færdiggørelse. Indtil da prioriterer vi så godt vi kan: Varme, varme og varme.
 • Team V har siden sidst været i gang med det efterhånden årlige samarbejde med Louisiana. Efter endnu en stor succes er Team V gået i samarbejde med Museet for Søfart om at udvikle et lignende samarbejde. Godt gået.
 • Grydemoseskolen lagde i november hal til det årlige Lego League, en dyst mellem elever på programmering af robotter, opfindsomhed, samarbejde og gode værdier. Desværre vandt vi ikke, men vi vender stærkt tilbage til november næste år.
 • Espergærdeskolens 5.kl. missede med et mulehår den endelige finale i BOOST Battle med deres innovative forslag om at kombinere skraldespanden på toilettet med en basketkurv. Vi prøver om vi ikke kan få dem til at lave en prototype eller to, og afprøve om det kunne virke 🙂 – og vi havde også finalehold med fra Mørdrup og Tibberup 🙂
 • Fritidsklubben og SFO-erne har afholdt velbesøgte julemarkeder/julefester. Tak for opbakningen hele vejen rundt, I er gode til at spise æbleskiver 😉
 • I samarbejde med Espergærde Bibliotek har vi det seneste år haft i alt 102 klassebesøg med litterære, kulturelle læringsaktiviteter på biblioteket. Det er et mangeårigt velfungerende samarbejde ”På samme hammel”, som vi fortsætter, og udvikler videre på i de kommende år. Et element i den åbne skole, hvor eleverne møder omverden.
 • Følg med på facebookespergærdeskole, her forsøger vi at formidle flest mulige af de rigtig mange gode historier hverdagen også er fyldt med…..

 

Dette var ordene for nu. Som altid er jeg til rådighed via mail, telefon m.v. og hvis dette er et sjældent kort nyhedsbrev, kan jeg berolige med at der følger en film med. En lidt anden slags julehilsen, tjek youtube eller facebook. – og:

God jul til jer alle og på gensyn efter nytår

Andreas Elkjær

© Espergærde skole