Nyhedsbrev fra ledelsen April 2019

Nyheder fra de 4 skolerKommentarer lukket til Nyhedsbrev fra ledelsen April 2019

Kære forældre

Hermed lidt information om forskellige aktuelle emner.

Skoleårets planlægning
Vi er på den tid af året, hvor vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende skoleår. I det følgende vil jeg kort informere nogle af de (få) ændringer der er i støbeskeen til det kommende år.

Omkring vores rammer, pædagogiske retning og tænkning planlægger vi ikke ændringer. De store forandringer har vi været igennem. Nu handler det om fokus på de små forbedringer, på den konkrete drift af skolen, og dermed fokus på undervisning, trivsel og børnenes / de unge menneskers faglige og personlige udvikling.

Men der er dog et par ting i det følgende:

Skolestartere
Kort efter påske starter vores kommende børnehaveklasser, i alt ca. 130 nye børn. Her hen over foråret skriver vi flere tilflyttere ind til skolestart, og det er meget positivt. Vi starter 6 klasser. Klassen på Espergærdeskolen er helt fyldt op og vi har stadig lidt ledig kapacitet på Mørdrupskolen og Grydemoseskolen, så vi har plads til flere tilflyttere. Vi forventer i de kommende år, at børnetallet igen stiger.

Skolestartere betyder lidt justering i forhold til den understøttende undervisning.

SFO og Klub åbner derfor fra 1.maj 2019 for alle elever tirsdage kl. 13 og torsdage kl. 13, hvor pædagogerne hidtil har læst understøttende undervisning. Med 130 kommende børnehaveklassebørn, har vi ikke helt den samme kapacitet til at læse de timer, derfor er der åbent i almen SFO og Klub.

Overgang til Tibberupskolen
Foråret markerer også forældremøder til kommende elever på Tibberupskolen. Her blev der i slutningen af marts afholdt 4 informationsmøder, med stor opbakning fra jer derhjemme. Vi starter kommende år 8 klasser på 7. årgang. Tibberupskolen har stor søgning af elever uden for skoledistriktet. Det betyder at vi har venteliste, og at vi – udover at vi kan fastholde vores egne elever – får elever fra de andre distrikter. Vi afgiver elever, primært til idrætslinjen i Snekkersten Skoledistrikt, til gengæld får vi tilsvarende antal elever fra Snekkersten, elever der søger vores skole.

Det er meget positivt, at vi er lykkes med at skabe den gode fortælling om Tibberupskolen, som et trygt, rart og lærerigt sted at være for vores udskolingselever. Der er stor anerkendelse til medarbejdere, administration og ledelse. Og ikke mindst de skønne elever, som med den gode forældreopbakning hver dag knokler på, både for sig selv og de mange nye fællesskaber på skolen.

Folkeskoleforlig
Der er indgået et forlig om justering af folkeskoleloven.

Det vigtigste konkrete indhold fra kommende skoleår er, at man afkorter skoledagen med 3 lektioner i mellemtrin og indskoling.

Det er de timer, vi de senere år har haft skolepædagoger til at læse, som torsdagsbånd, og dermed har vi på en måde taget forskud på denne ændring. I praksis vil det få den betydning, at SFO og Klub vil udvide deres åbningstid tilsvarende.

Dertil kommer flere fagtimer, men først fra 2020, så jeg ved mere om det til den tid.

I skoleverdenen venter vi i spænding på, om aftalen også når at blive til lov, inden valget kommer. Det er meldingen fra Undervisningsministeriet, og derfor planlægger vi ud fra at det sker.

Men vi ved det ikke.

Aula/kommunikation
Som I måske ved, lukker Forældreintra her til sommer og erstattes af Aula fra det kommende skoleår.

Vi er ved at forberede dette, i forhold til opbygning af struktur, grupper, administration, tilladelser og meget mere.

I den nye opsætning skal I bruge et Uni-login for at komme ind på Aula. Som så til gengæld giver adgange til flere andre portaler, herunder Meebook, som er vores læringsportal.

Aula er en kommunikationsplatform, og det ser meget brugervenligt ud.

Vi tænker at lave nogle forældreworkshops nogle eftermiddage i starten af skoleåret, hvor man kan komme forbi og blive hjulpet på. Det kunne være nogle morgener og/eller nogle eftermiddage.

Det melder vi ud, når vi har planlagt det.

Sådan en ny platform er jo også en anledning til at vurdere, hvilken kommunikation vi har brug for på hvilke måder og platforme. Derfor vil vi tygge vores retningslinjer for kommunikation mellem skole og hjem efter. Og bestyrelsen vil drøfte det på kommende møde.

It
Til det nye skoleår overgår mellemtrins klasserne til nye devices (som det hedder på dansk), nemlig Cromebooks. Indskolingerne har haft dem fra august sidste år, og der er rigtig gode erfaringer med dem.

Skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen har besluttet at prøve at komme i dialog med flere forældre gennem kontaktforældrene.

Derfor inviterer de forskellige repræsentanter fra matriklerne til ”matrikelmøder” her efter påske.

Jeg har på vegne af bestyrelsen lagt info op om møderne, og kontaktforældrene bliver inviteret via de maillister vi har.

Der kan godt være klasser, hvor vi ikke har fået kontaktforældrene opdateret, og derfor kan man enten skrive til Mette Brauer (mbr37@helsingor.dk) eller bare møde op til mødet, og dermed bakke op om skolebestyrelsens arbejde. Formålet med mødet er, at få en dialog om hvad forældrenes ønsker til skolens videre udvikling er. Hvordan giver I kontaktforældrene et lidt større bagland at tale ud fra? Og så vil vi gerne tale om, hvordan vores gode skoler kan blive endnu bedre.

Er du ikke kontaktforældre/forældrerepræsentant, men har lyst til at være med, er du helt sikkert velkommen til dit matrikelmøde:

Mørdupskolen den 29. april kl.18.30 – 20.00

Espergærdeskolen den7. maj kl. 18.30 – 20.00

Tibberupskolen den 8. maj kl.18.30 – 20.00

Grydemoseskolen den 9. maj kl. 18.30 – 20.00

 

Husk at bestyrelsen har sin egen side på skolens hjemmeside, hvor der er kontaktinfo, dagsordener, referater m.m.

 

Dette var ordene for nu
God påske til alle

Vh
Andreas Elkjær
Skoleleder Espergærde skole

 

 

© Espergærde skole