Nyhedsbrev fra ledelsen december 2018

Nyheder fra de 4 skolerKommentarer lukket til Nyhedsbrev fra ledelsen december 2018

Kære forældre.

Hermed en lille julehilsen fra Espergærde Skole.

Det er som om tiden flyver af sted, at vi allerede er halvvejs igennem endnu et skoleår. Der er gang i mange gode ting i vores skoler, lige fra indskolingen, sfo-erne og klubberne. Vi oplever fortsat en elevtilgang her i løbet af året, med relativt mange nye elever.

Vi er midt i skoleindskrivningen, og selvom vi godt ved i disse år, at vi skriver færre elever ind, end der forlader os i 9. klasse, håber vi alligevel altid på flest mulige elever. Men der er klart færre børn i vores skoledistrikt end tidligere. Som tallene ser ud i skrivende stund, håber jeg, at vi kan fastholde elever til seks nye børnehaveklasser. Men da vi samtidig afgiver ni 9. klasser, vil vi skulle tilpasse os til lidt færre elever, når vi kigger ind i det kommende skoleår. Den planlægning har vi allerede taget hul på.

Og mens vi gør det, er der flere ting vi kan glæde os over:

Karaktergennemsnit

Jeg er glad for at kunne fortælle, at Espergærde skole i skoleåret 2017-2018 opnåede et flot gennemsnit ved de bundene prøvefag. Hvis vi korrigerer for de socioøkonomiske faktorer, ligger skolen stadigvæk højst i Helsingør Kommune, med et samlet gennemsnit for alle prøvefag på 7.4. Det er jeg meget stolt af. Vi ligger i øvrigt også højest i de rene karakterer.

Det tyder på, at de indsatser vi har gjort efter sammenlægningen af skolen til tre grundskoler og en udskolingsskole bærer frugt. Og der er stadig plads til forbedring, blandt andet ved at vi arbejder videre med god faglighed i indskoling og mellemtrin, så eleverne er bedst muligt forberedt, når de lander i udskolingsskolen og kravene stiger.

Elevernes trivsel

For kort tid siden udsendte Undervisningsministeriet den årlige rapport om trivsel. Og vores elever trives. Så kort kan det heldigvis siges. Den faglige trivsel og den sociale trivsel ligger helt i top på alle vores skoler. Det store udviklingspunkter er, at eleverne scorer os mindre godt på kategorien ”støtte og inspiration”. Her har vi plads til forbedring på alle vores skoler, det vil vi arbejde med i det nye år.

Aula

Efter sommerferien kommer det nye Aula, som erstatter hele skoleintra portalen. Vi starter uddannelse af superbrugere i foråret 2019, og umiddelbart derefter rulles Aula ud på skolen, så vi kan sætte systemet op. Til sommerferien rulles data fra skoleintra over i Aula. Det betyder, at eleverne, vi – og I – skal vænne os til at kommunikere på en anden platform. Det vi kender i dag som Ugeplaner bliver fx lagt i Meebook. Så hvis du ikke allerede er fortrolig med Meebook, så log ind via www.meebook.dk og bevæg dig lidt rundt i universet.

Vi vil løbende informere jer om udviklingen af Aula. Du kan også læse mere på Aulas informationsside: www.aulainfo.dk

Med disse ord – god jul og godt nytår til jer alle

Andreas Elkjær og resten af ledergruppen på Espergærde Skole

 

© Espergærde skole