Nyhedsbrev fra skolebestyrelsen – december 2019

Nyheder fra de 4 skolerKommentarer lukket til Nyhedsbrev fra skolebestyrelsen – december 2019

Kære forældre,

Inden vi går på juleferie, vil vi gerne give jer en status på skolebestyrelsens arbejde i det seneste halve år.

Vi har i efteråret været samlet til tre møder, hvor vi især har haft fokus på praksis og regler for brug af mobiltelefoner og PC i skole, SFO og Klub. I den forbindelse er der blevet udarbejdet en beskrivelse af principper for brug af mobiltelefoner og PC på Espergærde skole, som vil blive udsendt i skoleledelsens kommende nyhedsbrev til forældrene og som ligger på skolens hjemmeside.  

Som led i vores bestræbelser på at styrke samarbejdet mellem skole og forældre inviterede vi for anden gang kontaktforældrene til matrikelmøder på de enkelte afdelinger. Tanken bag møderne er at få et bedre indblik i, hvilke emner optager forældrene i Espergærde på tværs af årgange og skoler, og klæde os som bestyrelsesmedlemmer på til at tage vigtige temaer op i bestyrelsen.

Det er vigtigt at understrege, at vi som bestyrelse ikke har mandat til at beskæftige os med behandling af konkrete sager, da dette hører ind under skoleledelsens ansvar på den enkelte skole. Blandt de generelle temaer, der blev diskuteret, var brug af mobiltelefoner og PC/ spil i SFO og Klub. Der var ros til det princippapir bestyrelsen og skolen har udarbejdet, men det er fortsat et emne som fylder. Der blev også stillet spørgsmål omkring vikartimer, og der blev nævnt eksempler på, at elever har brugt tiden i vikartimerne på at se YouTube eller lignende, hvilket er i strid med skolens retningslinjer og generelle praksis.

På udskolingen var forældrene optaget af overgangen til 7.klasse, herunder forberedelsen af eleverne og hvordan de forskellige afdelinger matcher hinanden fagligt. Forældrene efterspurgte desuden flere kreative fag. På grundskolerne diskuterede man bl.a. muligheden for at afholde forældrearbejdsdage. Der er fortsat et ønske om lejrskoler, hvilket dog er vanskeligt at prioritere med den nuværende økonomi på skolen. Endelig blev der på alle tre grundskoler udtrykt ønske om at forbedre trafiksikkerheden ved skolerne.

Vi vil gerne sige stort tak til alle fremmødte kontaktforældre for gode drøftelser og input, som vi vil arbejde videre med i foråret. Husk at I altid er velkomne til at kontakte os løbende, såfremt I har forslag og ideer til skolebestyrelsens arbejde. Bestyrelsen mødes næste gang den 4. februar 2020.

Med venlig hilsen,

Skolebestyrelsen

© Espergærde skole