Nyhedsbrev fra skoleledelsen oktober 2018

Nyheder fra de 4 skolerKommentarer lukket til Nyhedsbrev fra skoleledelsen oktober 2018

Kære forældre

Mens sommeren endnu ikke helt vil slippe taget i os, og forhåbentlig giver nogle gode lune efterårsferiedage, er vi dog umiskendeligt et stykke inde i efteråret.

Vi arbejder støt og roligt videre med at udvikle og forbedre vores skoler, ud fra den nye organisering, vi landede til sidste skoleår.

Skoledebatten er der fortsat liv i på nationalt plan. Med regeringens seneste udspil på folkeskoleområdet, bliver det spændende, hvilke justeringer man fra Folketinget ønsker at gennemføre i de kommende år.

På Espergærde Skole har vi fokus på at arbejde med kontinuitet og justeringer i de spor vi har lagt lokalt, og de prioriteringer vi arbejder med lokalt i Helsingør Kommune.

Der er som bekendt fokus på udvikling af elevernes innovative kompetencer, og det er at sikre en udvikling af fagligheden, og at skabe fællesskaber hvor alle børn oplever sig inddraget.

Den nye skolebestyrelse for Espergærde Skole har været samlet til to bestyrelsesmøder. Jeg minder om, at I har mulighed for at se dagsordener og referater på vores hjemmeside. I finder bestyrelsen på www.espergaerdeskole.dk under menupunktet: Dialog, Skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen har indledningsvis drøftet de pejlemærker og den vision, som vi har defineret for vores skoler. Bestyrelsen er optaget af, hvordan vi arbejder med at prioritere trivsel, faglighed, inddragelse. De vil efterse skolens principper, og herunder spørgsmålet om hvorvidt lejrskoler på et tidspunkt igen kan / skal prioriteres.

I det hele taget er der nok at tage fat på for bestyrelsen. Jeg håber, at alle forældre vil bakke op om bestyrelsens arbejde i den kommende periode.

Jeg vil også gerne minde om de muligheder vi stiller til rådighed for at kunne følge med i børnenes læring. Gennem portalen www.meebook.dk har I derhjemme mulighed for at se nogle af de læringsforløb, jeres børn arbejder med. Vi kan se fra statistikken, at det varierer lidt, hvor mange forældre, der har været logget på. For vores fire skoler svinger det mellem 13% og 33%. Muligheden er et tilbud, vi stiller til rådighed.

Der er i disse år megen debat om Skoleintra, meget kommunikation og dermed oplevede forpligtelser af, at skulle følge med i kommunikationen.

Set fra min stol, tænker jeg, at vi som skole godt kan være mere tydelige i forhold til, hvilke forventninger vi har omkring kommunikationen. Det vil vi arbejde på sammen med skolebestyrelsen, og gerne flere af jer forældre.

Emnet er aktualiseret, dels af aktuel forskning, dels af at vi inden for det næste år skifter fra Skoleintra til den nye portal Aula. Sådanne skift er altid en god anledning til at tænke over, om vi kan forbedre os. Mere om Aula senere på skoleåret http://aula.dk/

Afslutningsvis vil jeg blot ønske en god efterårsferie, til de der holder sådan en.

Venlig hilsen
Andreas Elkjær

 

 

© Espergærde skole