Nyhedsbrev januar 2018

Nyheder fra de 4 skolerKommentarer lukket til Nyhedsbrev januar 2018

Espergærde Skole bekræfter sit høje faglige niveau

Som jeg tidligere har skrevet om, så har Espergærde Skole løftet sit faglige niveau markant ved folkeskolens prøver i 2017. En ny opgørelse, som tænketanken Cepos har lavet på baggrund af tal fra Undervisningsministeriet viser nu også, at Espergærde Skole har flyttet sig markant, når det handler om at løfte elevernes karakter i forhold til det man kan forvente ud fra den sociale og økonomiske baggrund (såkaldt socioøkonomiske faktorer). Det er sket efter en periode 2016/2017 med tilsyn fra Undervisningsministeriet, og derfor er det naturligvis ekstra positivt.

Baseret på prøvekaraktererne og med beregning af den socioøkonomiske effekt, beregner Cepos, hvilke skoler i landet, der bedst løfter eleverne til det faglige niveau, som man kan forvente af den givne elevgruppe.

Espergærde Skole lå i 2016 placeret som nummer 1183 af samtlige skoler i Danmark, mens vores placering på de tre udskolingsskoler i sommeren 2017, var henholdsvis nr. 78 på Grydemoseskolen med et løft af eleverne på 0,6 karakterpoint, nr. 394 på Mørdrupskolen, med et løft af eleverne på 0,2 karakterpoint og nr. 656 på Tibberupskolen på niveau med det der kan forventes.

Det er en stor tilfredsstillelse for Espergærde Skole, at den skoleudvikling som skolebestyrelse, skoleledelse og medarbejdere har arbejdet med, bærer frugt.

Vi har gode velfungerende skoler – skoler med stor kvalitet. Det ved jeg, med min daglige gang på skolerne i Espergærde. Og det ved jeg vi har, fordi vi står på et solidt fundament af skoler, som i mange år har været velfungerende.

Men vi har også velfungerende skoler fordi vi har dygtige medarbejdere, der sammen med forældre, elever og øvrige partnere lykkes med at skabe god solid læring for eleverne.

Det er vigtigt for mig at understrege, at resultaterne ikke kun handler om udskoling, men de skabes gennem hele skoleforløbet. Fra nulteklasserne og indskolingen, hvor de grundlæggende færdigheder kommer på plads og i SFO-en som sikrer en god overgang fra børnehaver. Op gennem indskoling, hvor den faglige læring suppleres med det relationelle, legen, bevægelse osv. Til mellemtrinnet og klubberne, hvor kundskaberne og færdighederne arbejdes og trænes på plads. Hvor der foregår problemløsning og socialisering, og kammeratskaber øves og udvikles – og til en udskoling, hvor der i den grad i de senere år er sat en ambitiøs og kvalificeret faglig retning. Det er den samlede indsats, der ligger bag de resultater vi i sidste ende bliver målt på.

Opgaven bliver nu at fastholde de gode resultater.

Uanset at der vil være udsving fra år til år, er det vores ambition, at videreudvikle vores læringsmiljøer, vores faglige fællesskaber og samarbejde, sikre overgange og sammenhænge gennem hele forløbet og på den måde minimere udsving i vores faglige resultater.

Opgaven er at løfte hver enkelt elev mest muligt! Elevernes karakterer og deres evne og mulighed for at vælge og gennemføre den valgte ungdomsuddannelse er, sammen med høj trivsel, de vigtigste nøgletal, som Espergærde Skole gerne vil måles på.

 

Andreas Elkjær

Skoleleder Espergærde Skole

Følg os på facebook: https://www.facebook.com/espergaerdeskole

© Espergærde skole