Samarbejdspartnere

Det er vigtigt at få inspiration og ny viden udefra

Espergærde Skole har tradition for et nært samarbejde med Espergærde Gymnasium, hvortil en stor del af vores elever fortsætter efter 9. klasse. Hvert år i uge 39 er der fx en Naturfestivalsuge på Espergærde Gymnasium, hvor nogen af 9. klasserne ”smager på” gymnasiet.

Vores 8. og 9. klasser har desuden deltaget i MUN, et tværfagligt samarbejde med gymnasieelever fra alle verdens lande. Her diskuteres politik og FN i en uge.

Espergærde Gymnasium fortæller her om det:

”40 folkeskoleelever blev introduceret til MUN af vores elever, og der var mange regler og strategier, man skal beherske for at kunne operere i FN. Det meste foregik på engelsk som ved det rigtige MUN, men der var dog mulighed for opklarende spørgsmål på dansk. ”

Helsingør Kommunes ungdomsskole, der før hed Espergærde Ungdomsskole, er også en af vores tætte samarbejdspartnere, planen er at Ungdomsskolen flytter til Tibberupskolen i 2019/2020.

Helsingør Kommune hjælper også med at udvide vores samarbejde med bl.a. foreningslivet som led i den nye skolereform, hvor én grundtanke er, at skolerne skal åbne sig mere op mod omverdenen, se også http://skoleplus.nu

Desuden har vi gennem Ældresagen fået kontakt til nogle af deres medlemmer, som gerne vil byde ind med frivilligt arbejde fx dét vi kalder en ”skoleven” foruden frivilligt arbejde i undervisning/SFO.

© Espergærde skole