Trafik

TRAFIKPOLITIK FOR ESPERGÆRDE SKOLE

Espergærde Skole ønsker, at flest mulige børn lærer at færdes trygt og sikkert i trafikken, og derfor arbejder vi med trafik ud fra mange forskellige vinkler.

Trafikpolitikken for Espergærde Skole har følgende formål:

  1. At medvirke til at sikre skolevejene
  2. At lægge retningslinjerne for undervisning i færdsel
  3. At beskrive samarbejdet mellem skole, forældre og kommune
  4. At udvikle en trafikkultur, der har fokus på, at eleverne går eller cykler til skole

Vores handlingsplan giver et samlet overblik over skolens mange aktiviteter. Handlingsplanen er opdelt i emner. Til hvert emne er der tilføjet konkrete handlinger med tidsfrister, og hvem der er ansvarlig for at gennemføre den pågældende handling.

Espergærde Skole består af fire afdelinger, der har hver deres lokale trafikforhold. Disse kan ikke indeholdes i skolens overordnede trafikpolitik, og derfor har hver afdeling et afsnit, der beskriver afdelingens lokale trafikale forhold som f.eks. trafikken ved afdelingen, cykel- og bilparkering, på- og aflæsning af børn, skolepatrulje m.m.

Skolen er desuden i tæt dialog med Teknisk Forvaltning og Politi om trafikale forhold omkring afdelingerne og trafikundervisning i klasserne.

Espergærde Skole ønsker at sikre en levende og dynamisk trafikpolitik og handlingsplan. Skolens ledelse afsætter efter vurdering de fornødne ressourcer til at opfylde de beskrevne handlinger.

Trafikpolitikken og handlingsplanen gennemgås og revideres af skolebestyrelsen hvert andet år.

Læs Espergærde Skoles Trafikpolitik Her

© Espergærde skole