Målstyret undervisning

Mål baseret på struktur og analyse

På Espergærde Skole arbejder vi med målstyret undervisning på flere niveauer. I ledelsen fastsættes tværgående indsatser rettet mod alle, udvalgte årgange, en særlig gruppe elever, et fag eller en gruppe lærere. Fælles for disse indsatser er, at vi gennem analyse af elevernes faglige resultater og trivselundersøgelser identificerer udviklingspotentialer. Aktuelle eksempler på sådanne indsatser er:

  • Læseindsats
  • Klasseledelse
  • High Performance

Andre tiltag baseres på at opfylde nye krav i lovgivningen eller ændringer i omgivelsernes krav og forventninger til fremtidens arbejdskraft. Dette er BOOST og Lego Education gode eksempler på.

Lærerne i de enkelte klasser arbejder med klasseprofiler som et vigtigt værktøj i planlægningen af klassens fælles/samlede læringsforløb.

Der udarbejdes elevplaner for den enkelte elev. Her sættes læringsmål for eleven baseret på standpunkt og potentialer.

© Espergærde skole