Understøttende undervisning

Understøttende undervisning er læringsaktiviteter, som ligger udover folkeskolens faste fag og emner. Aktiviteterne i understøttende undervisning skal understøtte den faglige undervisning og/ eller styrke eleverne personligt med læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel. Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling har ikke formuleret specifikke mål for understøttende undervisning, men læringsaktiviteterne skal understøtte de Fælles Mål for fagene og folkeskolens formål.

På Espergærde Skole er understøttende undervisning integreret i skoledagen og med til at skabe en sammenhængende, varieret og anvendelsesorienteret læring for eleverne. Den understøttende undervisning udmønter sig på mange forskellige måder bl.a.:

  • Morgenbåndet. Dagens første 20 min indeholder mange forskellige aktiviteter som læsebånd, klassens tid og besøg på biblioteket.
  • Særligt i de små klasser er der fokus på, at dagen starter på en god og rolig måde blandt ved at give rum for at eleven udvikler relationer til læren (og klassekammeraterne).
  • Torsdagsbåndet for indskoling og mellemtrin knytter sig til de sociale og personlige mål i elevplanen. Der arbejdes med forskellige temaer som f.eks. digital trivsel, mobning og sprog.
  • I udskoling på Grydemoseskolen indgår 3 UUV timer i fagdagen om onsdagen, hvor eleverne arbejder tværfagligt (matematik, fysik/kemi, geografi og biologi) med 4 emner hen over året. Læringsaktiviteten er samtidig forberedende til de nye prøveformer i 9. klasses afgangsprøve.
  • I udskolingen på Tibberupskolen er understøttende undervisnings timer blevet konverteret til 2 lærerordning, så der kan arbejdes med anderledes holddannelser som f.eks. niveaudeling og mere støtte i den enkelte elevs faglige fordybelse.
  • UUV bruges også til lektiehjælp i ydertimerne i indskoling, mellemtrin og udskoling
  • UUV bruges også til anderledes læringsaktiviteter i indskolingen i et samarbejde mellem lærere og pædagoger.

© Espergærde skole