Sommerbrev fra skolebestyrelsen

Nyheder fra de 4 skolerKommentarer lukket til Sommerbrev fra skolebestyrelsen

Kære forældre,

Inden vi alle går på sommerferie vil vi gerne give jer en opsamling på de matrikelmøder, vi har afholdt i løbet af foråret, og fortælle lidt om hvilke emner, vi planlægger at arbejde videre med i det kommende skoleår.

Som ny bestyrelse har vi i dette skoleår været optaget af at lære skolen – herunder de enkelte matrikler, SFOerne, Klubben og Team V – godt at kende. Vi har bl.a. diskuteret, hvilke værdier og principper, vi ønsker at arbejde ud fra, og hvordan vi kan bidrage til at understøtte forældreinddragelsen og samarbejdet mellem skole og forældre.

Ud af dette opstod ideen om at etablere en tættere dialog med kontaktforældrene, så vi kan danne os et bedre billede af, hvad I som forældre på tværs af klassetrin og matrikler er mest optagede af, og hvordan vi bedst kan repræsentere jer.

Vi besluttede os derfor for at invitere til 4 matrikelmøder, ét på hver afdeling. Møderne blev afholdt i april/maj måned (på nær mødet på Tibberupskolen som vi desværre måtte udskyde til efter sommerferien). Vi havde inviteret alle kontaktforældrene til at deltage i møderne, der dog var åbne for alle interesserede.

Der var pænt fremmøde til møderne og den samlede tilbagemelding fra de forældre, der havde valgt at komme, er, at de ønsker en gentagelse. Nogle af de emner, som blev taget op på møderne – herunder spørgsmål om vikardækning, 45 minutters motion, Blå mandag, ungdomsklubben etc. – hører ind under skoleledelsens ansvar, men vil være opmærksomhedspunkter for bestyrelsen.

Herudover har vi besluttet at arbejde videre med følgende emner, som gik igen på alle møderne:

  • Kommunikation: der ønskes generelt bedre kommunikation fra skolens side (om nyt på matriklen, lærerskift, vikardækning, undervisning etc.)
  • Forhold omkring pc, mobiltelefon, adgange til internettet og regler/procedurer omkring dette, gerne i samspil med SFOs tilgang.
  • Lejrskole ture/forældredrevne lejrskoler (hvad må man som forældregruppe)
  • Kontaktforældrerollen: tydelighed/bedre definition af opgaven, klarhed fra personalet omkring forventninger til kontaktforældrene, etablering af tættere samarbejde med skolebestyrelsen

Vi ser frem til at arbejde videre med disse emner i det nye skoleår, og vil naturligvis holde jer orienteret om de beslutninger og tiltag, vi iværksætter.

Hvis I har spørgsmål, forslag eller kommentarer er I altid velkomne til at skrive til os. Du kan finde din lokale repræsentant her

Vi mangler p.t. suppleanter i Bestyrelsen, så hvis du har mod på at være med i bestyrelsesarbejdet og lyst til at gøre en forskel for dit barns skole, vil vi meget gerne høre fra dig. Send en mail til formand Klaus Muhlbach på muhlbach.net@live.dk.

Rigtig god sommer!

Med venlig hilsen,

Skolebestyrelsen

© Espergærde skole