TEAM V – SPECIALTILBUD

Adresse: Grydemosevej 2 – Telefon: 49 28 28 60
Daglig pædagogisk leder: Kirsten Barnkob

Et levende sted at lære – og være
Team V er et specialafsnit for elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder – psykisk og fysisk handicappede børn.

Eleverne i Team V opdeles efter en kombination af alder og funktionsniveau. Eleverne er opdelt i små grupper med ca. 8 i hver. Hverdagen er forudsigelig og struktureret.

Skolegangen strækker sig fra børnehaveklassen til 10. klasse. I Team V arbejder vi mod, at børnene på alle områder bliver så dygtige, som de kan. Vi arbejder med basale indsatsområder som kommunikation og sanseintegration samt fag og fagområder i henhold til folkeskoleloven i det omfang det er relevant og giver mening for den enkelte elev.

Team V er et helhedstilbud, der indeholder både skole og fritidsordning.

Målrettet og tværfaglig undervisning
To gange om året skriver og evaluerer vi en elevplan for hver enkelt elev. Denne beskrivelse indeholder både faglige og sociale mål for eleven.

Målsætning og evaluering for den enkelte elev sker i et samarbejde mellem forældre, lærere, pædagoger og terapeuter. Vi tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone og arbejder ud fra et helhedssyn, der tilgodeser det enkelte barns læring og udvikling bedst muligt.

I Team V vil motorik og bevægelse altid være et fokusområde. Vores fysiske rammer både inde og ude giver gode muligheder for at bruge bevægelse som middel til læring og til at styrke børnenes fysiske formåen.

Integrationen mellem Team V og den almene del af skolen trives især i sociale sammenhænge og ved årets faste traditioner. Det vil altid ske med udgangspunkt i, om det er til glæde og gavn for de enkelte elever.

© Espergærde skole