Læring med karakter

Læring med karakter

”Læring med Karakter” spiller på dobbeltheden i begrebet karakter. På Espergærde Skole vil vi både, at vores elever bliver stærke fagligt målt ved høje karakterer ved folkeskolens afgangsprøve, og at den enkelte elever udvikler den personlige karakter og de personlige egenskaber, som de skal bruge for at klare sig godt i deres videre uddannelse og dannelse.

”Læring med Karakter” skaber gode samfundsborgere.

”Læring med Karakter” understreger Espergærde Skoles høje ambitioner og understøtter samtidig skoles vision og værdier.

Vision

Espergærde Skole er Nordsjællands faglige fyrtårn og områdets fortrukne skole

  • Espergærde Skoles vision er faglighed for alle
  • Espergærde Skoles faglige resultater er blandt de bedste.
  • Vi gør os umage hver dag til gavn for eleverne på Espergærde Skole

Værdier

Mangfoldig faglighed og kreativitet/innovation

  • På Espergærde Skole giver vore mangeartede kompetencer mulighed for, at vi prioriterer nytænkning, idérigdom og kreative metoder i alle fag og funktioner samt drager nytte af afdelingernes forskelligheder.
  • På Espergærde Skole er vores faglige stolthed udgangspunktet for arbejdet med børnenes læring, udvikling, socialisering og dannelse. Vi anvender vore ressourcer maksimalt for at øge børnenes selvtillid og støtte den sociale og personlige udvikling af alle børn gennem både leg og læring.
  • På Espergærde Skole samarbejder vi med forældrene om at skabe tryghed og tillid så alle børn udvikler deres potentiale optimalt, for at det enkelte barn får et godt barne- og voksenliv.

Fællesskaber med anerkendende relationer

  • På Espergærde Skole tror vi på, at samarbejde og tillid mellem alle, som har tilknytning til skolen, skaber engagement og trivsel med traditioner lokalt og på tværs af afdelingerne.
  • På Espergærde Skole skaber vi gode sociale relationer blandt børn og voksne, hvor alle oplever anerkendelse, som fremmer motivation og lyst til udvikling og læring. På Espergærde Skole er venskaber og positive relationer vigtige, og vi arbejder mod, at alle børn færdes i miljøer, hvor de opnår selvtillid, tryghed og tolerance.
  • Vi arbejder med gensidig respekt internt på skolen og i forhold til forældrene for at skabe trivsel og livsglæde

 

© Espergærde skole